Co powiedzieli:

Linxsys jest doskonałą grupą ekspertów, posiadającym obszerną wiedzę w swojej dziedzinie oraz wspaniałe umiejętności komunikacyjne.
Corrie Pepin, IFAE LLC
Oferujemy pełną listę profesjonalnych usług w chmurze.

LCloud wdraża usługi integracji przedsiębiorstw z chmurą AWS, która oferuje pełen zakres usług w chmurze od strategii i projektowania do wdrażania i bieżącego zarządzania. Jesteśmy Advanced AWS Consulting Partner ze względu na naszą sprawdzoną zdolność do projektowania, budowania, wdrażania i zarządzania złożonych architektur w chmurze AWS.

Żadne dwa projekty nie są dokładnie takie same. Nasz zespół AWS-certyfikowanych inżynierów, architektów i deweloperów ściśle współpracuje ze sobą, aby zaprojektować swój kolejny projekt w chmurze niezależnie od specyficznych i wyrafinowanych potrzeb. Lubimy wyzwania i specjalizujemy się we wdrażaniu ambitnych celów i trudnych zadań. Nasza długa historia z klienta i ich sukcesami mówi sama za siebie.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia kolejnego projektu w chmurze.
Nasza wiedza została uzyskana na podstawie naszych doświadczeń w ponad 200+ migracji. Nie wierzymy w "podnieść i przenieść", ponieważ wtedy nie używamy wszystkich zalet chmury AWS. Migracja infrastruktury jest czymś więcej niż identyczne zmapowanie usług. Robimy audyt i oceniamy bieżącą infrastrukturę oraz zalecamy migrację na podstawie swoich parametrów docelowych.

Następnie projektujemy najbardziej optymalną, skalowalną i bezpieczną infrastrukturę chmury, wybieramy najlepsze usługi i technologie w chmurze dla projektu i planujemy wszystkie procedury wdrożeniowe. Automatyzujemy i wdrożamy infrastrukturę na AWS.

Po otrzymaniu zgody, możemy przesyłać dane do AWS i dokładnie przetestować wszystkie funkcje i bezpieczeństwo. Nasi eksperci migracji pomogą firmie osiągnąć wszystkie korzyści z chmury, w tym nieskończoną skalowalność, dostępność i automatyzację praktycznie bez przerwy w czasie dzialania aplikacji.
LCloud jest ekspertem w dostarczaniu wsparcia operacyjnego i automatyzacji dla klientów AWS. Oferujemy pakiet zaufanych i sprawdzonych narzędzi AWS wraz z 24/7 technicznym zespołem reagowania obsadzonego przez certyfikowanych inżynierów AWS. LCloud CloudOps, monitorowanie i wsparcie jest dostosowane specjalnie do obsługi krytycznych systemów produkcyjnych działających na chmurze AWS.

Monitorowanie i reakcja na incydenty:
 • 24/7 monitorowanie i reagowanie z wieloma poziomami SLA:
  • 15 minutowy czas odpowiedzi na pilny priorytet
  • 4 godzinny czas reakcji na wysoki priorytet
  • 1 dniowy przy normalnym priorytecie
 • współpraca przy budowaniu Runbook dla predefiniowanych działań naprawczych
 • optymalizacja monitorowania i ostrzegania, zdefniowanego i zbudowanego specjalnie dla środowisk AWS
 • scentralizowany system ticket, baza wiedzy
 • możliwość pełnego monitorowania zasobów AWS, jak również wiele popularnych aplikacji, takich jak serwery WWW i baz danych
 • monitorowanie serwisów AWS takich jak RDS, Load Balancing, API Gateway, Lambda, Redshift i inne
 • scentralizowanie system zbierania logów i monitorowania aplikacji i systemów

Zespół Inżynierów:
 • wspierający prowadzenie Runbook, jak również rozwiązywanie problemów ad-hoc
 • z doświadczeniem AWS
 • dostępni na czat do współpracy i wsparcia w czasie rzeczywistym
 • dostarczający zalecenia i najlepsze praktyki w zakresie architektury i bezpieczeństwa AWS na wysokim poziomie

Zarządzane aktywnym wsparciem technicznym:
 • opracowanie i wykonanie aktualizacji serwera oraz pilnujący plan utrzymania systemów
 • aktualizacje serwerów i inne bieżące proaktywnie utrzymanie
 • wyszukiwanie i analiza źródła przyczyn zgłoszeń incydentów w celu ich zmniejszenia częstotliwości i eliminacji typowych problemów
 • wspólna praca konserwacyjna dla użytkownika (aktualizacje konta użytkownika, nowe reguły zapory itd)
 • kwartalny przegląd zabezpieczeń dla walidacji dostępu do konta
 • zautomatyzowane zarządzanie tworzenia kopii zapasowych obrazów serwerów EC2
 • opcjonalne tworzenie kopii zapasowych EC2 i RDS w innym regionie do zdalnego odzyskiwania danych geograficznych
Devops jest podstawową umiejętnością w LCloud z naszym doświadczeniem w AWS, Chef, Ansible oraz Docker. Od konfiguracji serwerów, zarządzania, wdrażania aplikacji i ciągłej integracji, LCloud pomaga zautomatyzować całą infrastrukturę cloud.

Przygotowywujemy architektórę infrastruktury, wykorzystując najlepsze praktyki z setek udanych wdrożeń klienckich. Doradzamy jak wdrożyć automatyzację cloud, która daje dużą korzyść firmom przez eliminowanie ręcznych, powtarzalnych czasochłonnych operacji, zadań zespołu. Umożliwiamy firmom skupić się na celach biznesowych o znaczeniu krytycznym, ponieważ krytyczne zadania niosące wysokie ryzyko mogą być złagodzone poprzez automatyzację.
Nasz zespół DevOps może szybko "Dockerize" aplikację, dzięki czemu można korzystać z usługi Amazon EC2 Container Service, Amazon Elastic Beanstalk. LCloud jest ekspertem w obu serwisach po wielu wdrożeniach produkcyjnych.

Docker został szybko doceniony na świecie, przedsiębiorstwa zaczynają patrzeć, jak mogą wykorzystać technologię kontenerów w celu poprawy dostarczania oprogramowania i systemów. Kontenery zawierają aplikację, jego konfigurację i wszystkie jego zależności, umożliwiając przenoszenie i stałą wydajność w każdym środowisku. LCloud jest zrzeszonym członkiem Docker i ekspertem w pomaganiu firmom zwiększyć efektywność operacyjną poprzez uruchomienie kontenerów na AWS.
LCloud wdrożając rozwiązania cloud zapewnia, że są bezpieczne, zgodne i spełniające wszystkie wymagania w ciągłości biznesowej, kontroli dostępu, odzyskiwania danych, ścieżek audytu i logów.

LCloud podąża za najlepszymi praktykami z "AWS Security Best Practices" wykorzystując usługi takie jak AWS Identity and Access Management, Multi-Factor Authentication, Security Groups, czy Amazon Virtual Private Cloud do uruchomienia instancji w logcznie podzielonej sekcji w chmurze AWS. Ponadto, bazy danych i szyfrowanie plików są obsługiwane przez AWS.

Możemy poprawić zarządzanie bezpieczeństwem poprzez audyty bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, które obejmują rekultywację kwestii bezpieczeństwa, instalację aktualizacji zabezpieczeń i optymalizacji bezpieczeństwa. Dodatkowe usługi oferowane przez LCloud obejmują łagodzenie atakow DDOS, zwiększanie zabezpieczeń oraz wdrożenie systemu wykrywania włamań (IDS).
Umieszczenie swojej aplikacji na łatwo skalowalnej infrastrukturze nie oznacza, że można ją poprawie i automatycznie przeskalować. LCloud posiada doświadczenie i wiedzę, która pomoże Ci przejść przez wszelkie zmiany lub optymalizację niezbędną, aby móc wykorzystać zalety elastycznej infrastruktury, która staje się dostępna dla aplikacji.

Mamy DevOps inżynierów, którzy mają doświadczenie w przejmowaniu aplikacji i w zrozumieniu jak ją wdrożyć i zintegrować z zaawansowanymi usługami cloud oraz rozwiązań, które są odpowiednie dla aplikacji w elastycznej infrastrukturze.

Skalowane serwisy przestrzeni danych

Skalowalne aplikacje powinny skorzystać z usług magazynowania, zoptymalizowanych pod kątem odczytu i zapisu z wielu serwerów i aplikacji w tym samym momencie. Utrzymanie danych na serwerze lokalnie może być kosztowne i trudne do skalowania. LCloud może pomóc zintegrować te pożyteczne usługi magazynowania w swojej aplikacji.

Bazy Danych i Cache

Różne sytuacje wymagają różnych baz danych i silników cache. LCloud może polecić rozwiązanie baz danych o wysokiej wydajności oraz buforowania, które będą skalować się wraz z aplikacją.

Zbieranie logów i Metryk

Zrozumienie tego, co dzieje się w jednej aplikacji może być wyzwaniem. Jeszcze trudniejsze je to zadanie przy skalowalnej aplikacji na wielu serwerach. Możemy pomóc w uporządkowaniu tego problemu, aby wiedzieć, co się dzieje w wewnątrz infrastruktury.

Obsługa rosnącego ruchu sieciowego lub jej chwilowy wzrost

Jeśli tysiące osób zacznie nieoczekiwanie korzystać z Twojej aplikacji i usług, czy to może Twoją stronę spowolnić? Czy masz sezonowych użytkowników lub przewidujesz skoki ruchu tylko w weekendy? LCloud pomoże Ci zoptymalizować aplikację, aby korzystasz tylko z potrzebnych zasobów serwera, gdy są potrzebne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Dostarczania treści Worldwide

Treści i usługi są wykorzystywane na całym świecie. Prędkość treści dostarczana do użytkowników w dużym stopniu zależy od fizycznej odległości użytkowników do serwerów i treści. Dzięki zawartości sieci dystrybucji i wielu lokalizacji w centrach przetwarzania danych, możemy mieć pewność, że użytkownicy otrzymują błyskawicznie usługi bez względu na to gdzie się znajdują.
Jednym z najbardziej strategicznych zalet AWS jest bardziej uproszczony, nisko kosztowy rozwój aplikacji. Zintegrowane środowisko dev, testowe i produkcyjne zmniejsza ilość kodu potrzebnego do nowych zastosowań, a jednocześnie znacząco skraca czas wprowadzenia zmian na rynek. Ponadto, ceny i elastyczność użytkowania umożliwia kontrolę nad odpowiednią ilością zasobów. Z naszym doświadczeniem AWS, nasz DevOps zespół ukierunkowywuje metody i narzędzia, z których możemy skorzystać podczas migracji, wdrażania i zarządzania środowiskami aplikacyjnym. To pomaga firmom odzyskać kontrolę nad sprawnym zarządzaniem aplikacji.

Aktualny przeglądu procesów wdrażania
Czy Twój obecny proces wdrażania jest poprawny? Czy robisz wszystko, aby uchronić siebie przed wprowadzeniem zmian, które spowodują włamanie do produkcyjnej aplikacji? Czy możesz szybko wdrożyć nowe funkcje?

Continuous Integration (CI)
Podczas pracy z różnymi zespołami programistów i szybkich iterkcji, kluczem sukcesu jest utrzymanie procesu w spójności, upewniając się, że wszystko jest w poprawnej kolejność publikowane. LCloud pomoże budować procesy deploymentu, które są niestandardowe, ale dopasowane do Twoich procesów i potrzeb.

Wdrożenie Docker
Bez technologii Docker programiści pracując na swoim lokalnym komputerze, pracują jednocześnie we własnym unikalnym środowisku rozwoju. Może to prowadzić do wielu błędów - "ale to działa na moim komputerze!". Dzięki Docker możemy to wyeliminować. Jedną z niezwykle istotną funkcją Docker jest to, że deweloperzy mogą rozwijać się w niemal idealnej replice swoich środowisk produkcyjnych. LCloud wdrożył to rozwiązanie dla klientów, a będziemy szczęśliwi, aby pomóc Ci wdrożyć tą nową technologię w Twoje codzienne procesy.

Łatwość klonowania środowisk
Używasz tego samego stosu technologii do budowy wielu aplikacji? Używasz architekturę microservices? LCloud tworzy szablony, które definiują i konfigurują całą infrastrukturę w kodzie.
Powiązanie AWS Lambda z innymi usługami platformy AWS takich jak API Gateway DynamoDB i S3 zmieniła definicję przepływu pracy programistów dla tych technologii, a także przedsiębiorstwo posiada zdolność do budowania masowo skalowalnych systemów bez ogromnego budżetu.

LCloud jest ekspertem w budowaniu architektury Serverless, dlatego z doświadczenia wiemy, że Amazon Lambda jest niezwykle uciążliwą technologią AWS podczas jej zarządzania.

Czym jest AWS Lambda? Jeśli podoba Ci się masowo skalowalne i niezawodne niewiarygodnie tanie systemy, to jest wystarczający powód aby zainteresować się tą technologią. Każda funkcja ma swój własny kontener i może być wywołana przez wiele różnych wydarzeń AWS. Płacisz tylko wtedy, gdy funkcja działa i nie trzeba się martwić o zaopatrzenie serwerów bazowych.
OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA, SKALOWANIA, ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA CHMURY HYBRYDOWEJ.

Bazując na wieloletniemu doświadczeniu, w realizacji zaawansowanych projektów wdrożenia chmur obliczeniowych, bazujących zarówno na publicznej chmurze obliczeniowej Amazon Web Services, technologii kontenerowej opartej o chmurę DockerCloud, a w szczególności o DockerHub, oraz w połączeniu z chmurowymi repozytoriami kodu takimi jak Github czy Bitbucket, czy wreszcie tradycyjną architekturą serwerową, nasi klienci mogą liczyć na propozycję elastycznie skalowalnych i wysoce dostępne rozwiązań.

Szereg doświadczeń projektowych, pozwolił nam na wypracowanie zaawansowanych rozwiązań programistycznych, które tworzą, wpierają i rozwijają usługi chmury hybrydowej.

Z kolei dzięki naszej umiejętności upraszczania i automatyzowania, nawet najbardziej skomplikowanych rozwiązań, stworzyliśmy autorskie oprogramowanie, które spowoduje, że budowa architektury chmury hybrydowej, opartej zarówno o zasoby chmur publicznych, prywatnych jak i tradycyjnego środowiska serwerowego, staje się bardziej przystępna i dostępna na potrzeby najbardziej skomplikowanych środowisk.

Proponowane, autorskie oprogramowanie dostępne jest w kilku modułach, zależnych od funkcji jakie dzięki niemu Klient ma zamiar zrealizować.

Proponujemy następujące moduły funkcjonalne:

 • Moduł do automatycznego uruchamiania środowiska compute
 • Moduł do automatycznego skalowania środowiska compute
 • Moduł do automatycznego uruchamiania baz danych
 • Modułu do automatycznego skalowania baz danych
 • Moduł do deploymentu aplikacji
 • Moduł do automatycznego testowania środowiska disaster recovery
 • Moduł do automatyczne uruchamianie środowiska HA
 • Moduł do monitoringu zasobów i usług
 • Moduł do centralnego logowania
 • Moduł backupowy

Oprogramowanie dostępne jest w dwóch modelach licencjonowania:

 • licencji wieczystej (dożywotniej)
 • miesięcznej opłaty licencyjnej (subskrypcja)

Cennik usług zależny jest od kilku czynników. Między innymi: ilości modułów, z których klient korzysta, poziomu zaawansowania infrastruktury chmury hybrydowej czy wyborze modelu licencjonowania.

Cennik licencji wieczystych kształtują się następująco:

 • Moduł do automatycznego uruchamiania środowiska compute – od 7 000 zł
 • Moduł do automatycznego skalowania środowiska compute - od 5 000 zł
 • Moduł do automatycznego uruchamiania baz danych– od 10 000 zł
 • Modułu do automatycznego skalowania baz danych- od 15 000 zł
 • Moduł do deploymentu aplikacji– od 15 000 zł
 • Moduł do automatycznego testowania środowiska disaster recovery– od 5 000 zł
 • Moduł do automatyczne uruchamianie środowiska HA– od 7 000 zł
 • Moduł do monitoringu zasobów i usług– od 5 000 zł
 • Moduł do centralnego logowania– od 5 000 zł
 • Moduł backupowy – od 7 000 zł

Ceny licencji miesięcznych (subskrypcja) kształtują się następująco:

 • Moduł do automatycznego skalowania środowiska compute - od  1 000 zł
 • Moduł do automatycznego skalowania środowiska compute - od 2 000
 • Moduł do automatycznego uruchamiania baz danych – od 3 000 zł
 • Modułu do automatycznego skalowania baz danych- - od 4 000 zł
 • Moduł do deploymentu aplikacji – od 1 000 zł
 • Moduł do automatycznego testowania środowiska disaster recovery – od 2 000 zł
 • Moduł do automatyczne uruchamianie środowiska HA – od 1 000 zł
 • Moduł do monitoringu zasobów i usług– od 1 000 zł
 • Moduł do centralnego logowania– od 2 000 zł
 • Moduł backupowy – od 2 000 zł

Dzięki kompleksowemu połączeniu poszczególnych modułów autorskiego oprogramowania, z wykorzystaniem dowolnych zasobów chmury publicznej, prywatnej czy tradycyjnego środowiska serwerowego, klient skorzysta ze wszystkich dobrodziejstw hybrydowej chmury obliczeniowej.

Na wszelkie pytania dotyczące oprogramowania i projektów chmury hybrydowej odpowiemy po otrzymaniu Państwa wiadomości na adres: kontakt@lcloud.pl oraz nr telefonu (22) 355 2 357.